mandag 2. mai 2011

Matematikk?

3 GANGER PÅ EN Å SAMME KVELD
1 GANG - OVERHØRER MAN
2 GANG - ER MAN OVERBÆRENDE
3 GANG - BLIR MAN FORBANNET Å SÅRET
DA BEGYNNER MAN Å LEGGE SAMMEN
ENKEL MATEMATIKK - EGENTLIG
NÅR MAN FÅR ØYNENE OPP

BLIR SUMMEN AV REGNESTYKKET FOR HØYT
SÅ STOPP FØR DET KOMMER FLERE SIFFER Å LEGGE TIL

ALT FOR MANGE PLUSS BLIR EN KRAFTIG MINUS

MINUS TØMMER SJELEN OG STOPPER FØLELSER I RENT SELVFORSVAR
OG AV GAMLE ERFARINGER......

Ingen kommentarer: