mandag 5. oktober 2009

Dagens tankespinn.......

Noen mennesker har en stadig tendens
til å gi deg dårlig samvittighet.
En venn, kollega, bekjent eller foreldre
kan være ekspert på å gi deg skyldfølelse.
Noen er flinke med kroppspråk, andre ord.
Uansett er det noen som er gode på å manipulere.

Å være manipulerende vil si å handle bevisst og strategisk, men
også skjult.
Hensikten er å oppnå noe. Det kan være for å trykke ned noen og
føle makt. Det kan være behov for å ha styring, eller også få
utført tjenester eller annet.

så lenge manipulerende mennesker oppnår det de ønsker,
vil de fortsette på samme måte.

Når du sier eller viser at du får dårlig samvittighet eller skyldfølelse,
gir du dem næring.
Det kan være alt fra utsagn som "etter alt det vi har gjort for deg", "nei, jeg sitter nå her alene jeg" til til demonstrativ kroppspråk og mimikk som faktisk
appelerer til samvittighet fordi det har gjort det så klart, mentalt at du har ansvaret for smerten eller frustrasjonen han kjenner.

Man bør være mer oppservant overfor manipulering. Være flinkere til å svare på
en måte som alminneliggjør problemet.

Jo tettere bånd jo lettere er det å bli rammet av manipulerende adferd.

IKKE BIT PÅ KROKEN
Når noen beskylder deg for noe, bare for å gi deg dårlig
samvittighet eller simpelthen for å få makt over deg.
Overhør eller svar så kort og konkret som mulig.

IKKE BLI SINT
Selv om du koker. Prøv å kontrolere deg, ellers er det lett å få
makt over deg. Svar vennelig, bestemt og kort.

ALLMINNELIGGJØR
En måte å besvare bebreidelser eller skjulte bebreidelser på
er å allminneliggjøre problemet med svaret du gir.

IGNORERE
Å ignorere usanne beskyldninger eller bebreidelser i stedet for å gå
i forsvar kan være vanskelig men lurt.

AVSTAND
Er man stadig utsatt for angrep av noen bestemte
mennesker. Som påstår det bare vil deg vel, men allikevel klarer
å dukke deg. Bør og må man holde en viss avstand. Selv om det
ofte kan være fryktelig vanskelig.