torsdag 29. mai 2008

Nær havets støyende
stillhet
der hvor
vinden rår
I skogens ukjente
lysning
der hvor ingen går
Der står noen
vevre busker
som ingen
kan se
Busker skapt av
ønsker
...usynlige
De bøyer seg i
vinden
De strekker seg
mot sol
De er virkelige for
noen
For andre en
fiksjon
Men de ønsker
de er bygd av
gir litt næring
til hver sjel
Som må greie seg
med lite
Men har ønsker
om no mer