fredag 29. august 2008

DET UTYDELIGE
SOM STÅR SKREVET
MELLOM LINJENE
ER DET TYDELIGSTE
BUDSKAP DU KAN
HVIS DU HAR EVNEN TIL
Å LESE DET
KAN DU BLI BERIKET
ELLER FORTVILET
ALT ETTERSOM
HVOR
HJERTET DITT
STÅR