mandag 8. september 2008

OM JEG KUNNE MALE

OM JEG KUNNE MALE
SKULLE JEG BRUKE FARGENE
JEG KJENNER NÅR JEG
OPPSERVERER DEG
BRUKE ALLE NYANSENE
JEG SER NÅR DU ER ENGASJERT
OM JEG KUNNE MALE
VILLE JEG LAGET ET BILDE
SOM KUNNE BESKRIVE
DET JEG KJENNER
AV VARME
OM JEG KUNNE MALE
VILLE JEG MALT PÅ ET
STORT LERRET
SLIK AT DU KUNNE FORSTÅ
UTEN Å HØRE ORD
OM JEG KUNNE TEGNE
VILLE JEG TRUKKET
EN STOR TYKK STREK
OVER DET HELE
MEN JEG KAN HVERKEN
MALE ELLER TEGNE
SÅ DET SLIPPER DU
Å VITE
MAN KAN BARE SE
RIKTIG MED HJERTET.
DET VESENTLIGE ER
USYNLIG FOR ØYET.