torsdag 15. mai 2008

Ord som aldri
var nevnt
ei sagt
Ble ord
som sved
ble stor
fikk makt
et maleri
som var
malt fra før
det vises ingen
det bare
dør
Det var
de kjærtegn
du aldri fikk
De snudde fort
man bare gikk
og sjelen gråt
vi får nå se
hvor lenge
varer
helvete
I bunnen
av en krukke
befinner
jeg meg nå
Med alle mine
spørsmål
som handler
litt om nå
Det er jo ikke
mye
jeg trenger
å forstå
I bunnen
av min krukke
der ingen
storm
kan nå
Kanskje
kan vi finne
den skatt
som har vært
gjemt
Et lite ord
en mening
som noen
hadde glemt
I bunnen av
en krukke
er aller
tryggest her
Der ingen ord
kan nå meg
er varmen
fortsatt her