torsdag 25. september 2008

OM KVELDEN
VED SKOGBRYN
PÅ FJELLET - DER BORTE
SATT DET TO MENNESKER
FRUSTRERTE - MEN GLAD
DET VAR NOE KJØLIG
MEN INDRE - VAR VARME
DE FANT NOE SAMMEN
DE IKKE FIKK HA

DE SMÅ MORGEN TIMER
JEG STÅR VED MITT VINDU
VENTER AT SOLEN SKAL GJØRE MEG VARM
FOR FROSSENE SJELER
MÅ OGSÅ HA VARME
NÅR GODHET ER ALT DET
DU VENTER IGJEN

REF
ÅHH JEG - ER TRIST FOR
AT DRØMMEN BLE SKAPT'
OG TANKENE BLE SÅ BESATT
HVORDAN KAN JEG ELSKE
NÅR DU ALDRI BLIR MIN
VENDER MEG OM OG GÅR INN

MAN KAN IKKE GI BORT
DET MAN IKKE HAR LOV TIL
MAN SKAL IKKE KNUSE
MAN SKAL IKKE SLÅ
MAN KAN IKKE FØLGE SITT INDRE BESTANDIG
DU KAN IKKE ALLTID LA FØLELSER RÅ

REF
ÅHH - JEG ER TRIST FOR
AT DRØMMEN BLE SKAPT
OG TANKENE RASKT BLE BESATT
HVORDAN KAN JEG ELSKE
NÅR DU ALDRI BLIR MIN
VENDER MEG OM OG GÅR INN

SOLO

DU HAR INGEN RETT TIL Å
OVERSE - EI HATE
DET ER IKKE ONDSKAP SOM
SLIPPER DEG FRI
STILLHET - DISTANSE
DE MANGLER BALANSE
DE SLITER OSS UT
OG GIR ÅPNE SÅR

REF
ÅHH - JEG ER TRIST FOR
AT DRØMMEN BLE SKAPT
OG TANKENE RASKT BLE BESATT
HVORDAN KAN JEG ELSKE
NÅR DU ALDRI BLIR MIN
VENDER MEG OM OG GÅR INN

SOLO

HVER TÅRE SOM RENNER
ER KNIV I MITT HJERTE
FORNUFTEN SOM OFTEST
VIL SEIRE TIL SLUTT
HVORDAN VIL DET FØLES
BLI FORVANDLET TIL FREMMED
NÅR SMERTEN TAR TAK
OG SMÅ LINJER BLIR BRUTT

REF

SOLO