mandag 28. juli 2008


DU ER ET STJERNESKUDD

EN VARM SOMMERKVELD

EN BIL TIL RÅDIGHET

NÅR MAN VIL SE SEG SELV

EN STREK I SANDEN

NÅR MAN HAR GÅTT SEG BORT

EN AVKJØLENDE DUSJ

NÅR MAN GÅR KLEDD I SORTGravminner på Istregågan


"Steinskipet strekker seg mot skyene.
Mot Kveldshimmelen står de der som tause soldater, beredt til å forsvare den avdøde høvdingens jordiske levninger. Det er en aura av ærefrykt som preger monumentene på Istrehågan."


Gravfeltet består av tre runde steinsetninger og to skipssetninger.
Samtlige graver er branngraver. I det største skipet ble det foruten menneske
og dyreben funnet bjørneklør, nal og spillebrikker av bein, jernagler, keramikk og en dekorert beinkam. Funnene daterer feltet til 4-600 e.kr.


Jernalderens gravfelt skulle sees på lang avstand, og lå gjerne i nær tilknytting til veifar, vassdrag eller ved havet. Gravfeltets plassering ga et tydelig signal til fremmede om
at man nærmet seg en rik gård med sterk ætt.
Istrehågan gravfelt ligger gått synlig oppe på et høydedrag.
Det er strategisk plassert langs oldtidsveien som går gjennom Tjølling fra Sandar, over
Istre og videre mot Tjodalyng (Tjølling kirke)
Langs høydedraget finnes flere gravminner fra jernalderen.
Spor etter veien finnes fortsatt bl.a. i form av stien øst for gravfeltet og flere såkalte huleveier
som fremtrer som grøfter i terrenget sør for steinsetningene
Mange av steinene var i tidligere tider blitt veltet overende, og gravfeltet ble i
årene 1959-62 undersøkt av universitetets oldsaksamling.
Steinsetningene er restaurert av Tjølling historielag.
Istrehågan eies av universitetes kulturhistoriske museer, Oslo.