onsdag 5. august 2009
Man drar med seg mye
av barndommens erfaringer
igjennom livet.
Kanskje forstår man det ikke
før man er ganske voksen.
Det er en vanskelig jobb å
analysere. Men noen ganger en
nødvendighet?
Nødvendig for forståelse av atferd,
reaksjonsmønstre, ønsker, forventninger
og drømmer.................

Ingen kommentarer: