lørdag 10. januar 2009

Brumm sitat

"God dag, Tussi, hvordan har du det ?" spurte Brumm.
Tussi ristet på hodet sitt fra side til side.
"Jeg har det ikke i det hele tatt.
- Jeg har ikke hatt det på lenge."