onsdag 14. mai 2008


Denne uro

er en vind

som trekker

mot et ukjent

landskap


denne uro

er en

kronglete sti

som ikke

forteller

hvor den

leder

eller hva

som skal bli


men

min uro

er en gnist

som brer seg

utover

å blir

en brann

til sist


i alt har vi

tilmålt tid

la min

uro

forbli

Ingen kommentarer: